Jalostusaste

Jalostusasteella ymmärretään yleensä kaikkien niiden lisäarvoa tuottavien vaiheiden aikaansaannokset joita raaka-aineelle syntyy sen kulkiessa yrityksen tuotantoprosessien läpi.

Mitä pitemmälle raaka-aine jalostetaan, mitä monimutkaisempi tuote siitä tehdään, sitä enemmän siihen vaaditaan erilaisia työvaiheita ja osaamista sekä erilaisia laitteita. Sen takia, yhteiskuntamme vaurauden kasvattamiseksi ja ainaisesta puutteesta ja köyhyydestä pääsemiseksi, on jalostusastetta nostettava.

Jalostusasteen nostaminen lisää työllistymistä välittömästi.

Kannattaa myös huomioida, että kapasiteetin puitteissa bulkista voi saada paremman katteen ja se käy paremmin kaupaksi. Esim. sanomalehtipaperi vs. päällystetty aikakauslehtipaperi.