Yhteydenotto
veikko(at)vuorinen.fi


"Parempi vapaan yrittäjän kuolema markkinoilla kuin elinkautinen pakkotyö palkkaorjuudessa."
-V.V.-
Liiketoimintaosaamista, hyvät herrat

Nykyään peräänkuulutetaan kovasti liiketoimintaosaamista eli tuttavallisemmin sanottuna bisnesosaamista. Sanotaan ettei suomalainen osaa myydä tai jotain muuta vastaavaa. Lehdistä voi lukea kuinka suuretkin yritykset tekevät aivan älyttömiä munauksia (Sonera, M-Real) ja kuinka pitkään jatkunut virheellinen toimintamalli näivettää hyvänkin yrityksen jolla on kilpailukykyiset tuotteet ajaen sen saneeraaukseen (Järvi-Suomen Portti) tai lopulta jopa konkurssiin (Valtion Pukutehdas). Itse olen monesti hämmästellyt miksi tällaista pääsee tapahtumaan ja miksei kukaan puutu asioiden kulkuun ajoissa.

Suurimpia ongelmia näyttävät olevan ajan tasalla pysyminen ja näköalattomuus. Ei sovi myöskään väheksyä riittämättömän informaation ongelmaa. Päätöksiä joutuu jatkuvasti tekemään kulloinkin saatavilla olevan tiedon varassa. Oikeiden, oikeansuuntaisten ja viisaiden päätösten tekeminen työskenneltäessä paineenalaisena ei aina ole helppoa. Päätös on kuitenkin aina parempi kuin jahkailu tai ei päätöstä lainkaan, pahinta on piittaamattomuus ja välinpitämättömyys. Lisäksi aivan liian harva miettii missä mennään ja millä pärjätään esim viiden vuoden aikajänteellä.

Jokainen joka on joskus johtanut tai koettanut johtaa minkäänlaista johonkin tulokseen tähtäävää toimintaa ymmärtää varmasti niitä kaikkia vaikeuksia joita siihen liittyy. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää ettei tätä kaikkea kukaan johda. Pitää päästä ahdistumatta yli ajatuksesta että missään ei ole sitä kaukaa viisasta tai kaikkitietävää. Suurin osa kaikista asioista lähtee yksittäisen ihmisen yksittäisistä tekemisistä ja pienistä kulutuspäätöksistä.

Lopuksi tahtoisin vielä huomauttaa että talous on kuitenkin ihmistä varten eikä ihminen taloutta varten vaikka ajassamme talodelliset arvot esiintyvät ylikorostuneina. Uskoisin syyn siihen olevan se että ensimmäistä kertaa historiassa yksittäisen ihmisen mahdollisuudet saavuttaa taloudellista menestystä ovat yleisen kehityksen ansiosta merkittävän suuret. Taloudellinen menestys ei kuitenkaan koskaan korvaa eikä tule korvaamaan sydämen sivistystä. Elämme turhien tarpeiden ja kadonneiden arvojen aikaa. Se johtuu yksinomaan liiallisesta ahneudesta.

Menestystekijät

 • Palkitse ongelmien ratkaisua, ei analyysejä
 • Riskien ottamisen kannustaminen
 • Anna mahdollisuus innovointiin
 • Tulokset ja tuottavuus
 • Älykäs töiden vähentäminen
 • Asioiden ja prosessien yksinkertaistaminen
 • Työn tekeminen ilman patistamista ja valvontaa
 • Aikataulussa tuotettu laatu
 • Lojaalisuus
 • Yhteistyökyky
 • Pienet kiinteät kustannukset
 • Kaikkien kustannusten muuttaminen muuttuviksi

Huomioitavia käsitteitä

Seuraavassa ruodin joitakin yksittäisiä termejä ja paneudun siihen mitä niillä tarkoitetaan ja miten niitä tulee ymmärtää.

Ongelmallisia ilmiöitä

Muuta

Visioksi riittää tahto olla paras
Sivut keskeneräiset